CONVOCATÒRIA ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA 2017/2021


Per acord de la Junta Directiva del Club Bàsquet Sa Cabaneta s’ha adoptat per unanimitat la convocatòria d’eleccions per la formació d’una nova Junta Directiva per finalització del mandat de la Junta actual.

PROCEDIMENT

**Dilluns dia 22 de maig es procedirà a la designació de la Junta Electoral, qui, en exercici de les seves competències, vetllarà per la correcta realització de la totalitat del procés electoral.

**Dia 24 de maig es publicarà el cens electoral i fins dia 29 de maig es podran fer les alegacions corresponents.

**El dia 31 es procedirà a l’aprovació del cens definitiu.

**Des del dia 1 de juny i fins el dia 5 de juny es podran presentar candidatures que, necessàriament, hauran de complir amb els següents requisits:

**Tots els/les candidats/es han de ser socis del Club.

**Les candidatures han de tenir un mínim de tres membres. Estaran encapçalades pel/la candidat/a a president/a i han de contenir necessàriament els/les candidats/es a tresorer/a, i secretari/a. Les candidatures poden presentar altres figures i el nombre de vocals que s’estimi necessaris.

**Totes les candidatures han de contenir el nom, número del DNI i signatura dels/les candidats/es. (Cal especificar els càrrecs de President/a, Tresorer/a i Secretari/a).

**La Junta Electoral efectuarà la proclamació de candidatures el dia 9 de juny. En cas que es presenti, o sigui vàlida, una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament, el dia 22 de juny durant l’assemblea extraordinària, a la proclamació dels seus components com a elegits per formar la Junta Directiva.

**L'elecció, si és el cas, es realitzarà el dia 22 de juny, en una taula disposada per aquesta finalitat a l'IES Sant Marçal des de les 17h fins les 19h.

**Els electors han de ser majors d’edat i acreditaran la seva condició, mitjançant la presentació del DNI.

**Finalitzada la votació, la Junta Electoral, procedirà al recompte públic dels vots i seguidament proclamarà la candidatura guanyadora al finalitzar l’assemblea extraordinària.


0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo