Assemblea general extraordinària 18 juliol


Es convoca a tots els socis a la propera assemblea general extraordinària que se celebrarà el pròxim dia 18 de juliol a les 19'30h en primera convocatòria i a les 20h en segona convocatòria al pavelló Costa i Llobera amb el següent ordre del dia:

1. Recompte d'assistents i constitució de l'assemblea general.

2. Informe del president.

3. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria esportiva i activitats de la temporada 2016/17.

4.Presentació i aprovació, si es cau, del compte de resultats de la temporada 2016/17.

5. Aprovació, si escau, de propostes presentades per la temporada 2017/18:

- Quotes generals, socis, prendes.

- Despesses voluntaris. - Mesures a pendre en cas de no pagament en les dates assenyalades. - Despessa de 6500€ per instal·lació de cistelles al Ies Sant Marçal si finalment l'ajuntament no pot assumir-ho.

- Previsió de despessa per la reparació de cistelles i material de l'Ies sant Marçal en cas que fos necessari i l'ajuntament no pugui assumir-ho.

- Despessa a determinar per la compra d'una caseta per guardar el material a l'Ies sant Marçal al no poder disposar del magatzem per l'ampliació d'aules i que afecta al magatzem que teniem fins ara, si finalment l'ajuntament no pot assumir-ho.

6. Presentació i aprovació, si es cau, del calendari de competició i d'activitats previstes per la temporada 2017/18.

7. Presentació i aprovació, si es cau, del pressupost temporada 2017/18.

8. Dissolució de l'actual junta directiva.

9. Presentació nova junta directiva i tasques que realitzaran cada un del seus membres.

10. Precs i preguntes i aprovació de l'acta de l'assemblea.


0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo