QUÈ FER EN CAS DE LESIÓ ESPORTIVA


1. Només es pot acudir a la mútua esportiva en cas de lesió a un entrenament o partit.

2. Les lesions produïdes fora de qualsevol activitat organitzada pel Cb sa Cabaneta no estarà coberta per l'assegurança del club.

3. En cas de lesió esportiva a un entrenament o partit NO és pot acudir a cap centre no concertat per la mútua. Les despesses originades per la visita aniran a càrrec de la pròpia persona.

4. L'entrenador o responsable de l'equip omplirà el part d'accident i l'haureu de presentar juntament amb una fotocòpia de la fitxa federativa i una fotocòpia del DNI al centre concertat per la mútua.

5. Per poder tornar entrenar després d'una lesió amb baixa s'haurà de presentar l'alta metge a l'entrenador o responsable de l'equip.

Està totalment prohibit entrenar o jugar dins el recinte esportiu mentre no es tengui l'alta metge.

Existeix la possibilitat de demanar un alta voluntària, sempre baix la responsabilitat del jugador/a en cas de ser majors d'edat o amb el consentiment del tutors legals. Aquesta possibilitat eximeix de tota responsabilitat al club i a la federació. En cas d'un alta voluntària si el jugador/a es tornas lesionar al mateix lloc ni l'assegurança, ni el club ni la federació ja no es farien càrrec de la lesió.


0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo