Assemblea general ordinària 2021

La Junta Directiva del Cb sa Cabaneta convoca Assemblea General Ordinària el proper dimarts dia 13 de juliol a les 18:30h al pavelló Costa i Llobera de Pòrtol.

Ordre del día:

1. Lectura y aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Balanç econòmic temporada 2020/2021.

3. Precs i preguntes

4. Disolució de l’actual Junta Directiva per finalització de legislatura.

5. Creació comissió Gestora


Una vegada finalitzada l’assemblea general ordinària es donarà inici a l’assemblea general extraordinària amb l’únic punt del dia de la presentació de candidatures i elecció de la nova Junta Directiva.


En el cas de presentar-se més de 1 candidatura només podran exercir el dret a vot aquells socis que estiguin al corrent de la quota de socis de la temporada 2020/21.


En el cas de presentar-se una única candidatura es procedirà a la constitució de la nova junta directiva pel període 2021-2025El plaç de presentació de candidatures començarà dia 16 de juny fins dia 30 de juny i s’hauran de presentar via electrònica al correu electrònic basquetsacabaneta@gmail.comSa Cabaneta, 14 de juny 2021

0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo