Quotes 2020/2021

Les quotes resultants per categoria són fruit de les previsions de jugadors per equip i les despeses que generen conceptes com assegurances, fitxes, inscripcions, material, arbitratges, entrenadors…

El club, per facilitar el pagament de les quotes, pressuposant la bona fe de les famílies, realitza un fraccionament en 2 parts tenint en compte que cada jugador assumirà la totalitat del pagament. Si algú deixa de pagar la quota perquè abandona el club abans que acabi, genera una pèrdua al club i aquest no li donarà la baixa fins que es regularitzi la situació econòmica, i en cas de no fer-ho abans que finalitzi la competició, remetrà a la Federació de Bàsquet de les Illes Balears les dades del jugador i l’import pendent perquè en cas que vulgui seguir jugant a un altre club hagi de fer efectiva el deute.


La firma de la fitxa federativa implica l’acceptació de les normes.


Degut a que es fa un avançament de pagaments necessaris per al funcionament del club, és necessari evitar la morositat i per això hi ha unes normes molt estrictespel que fa al pagament dels diferents fraccionaments.


NO PODRÀ COMENÇAR A ENTRENAR CAP JUGADOR que no hagi fet efectiva la primera quota ja que dins aquesta està inclosa l’assegurança esportiva i despeses inicials federatives.


Per poder seguir entrenant a partir del mes de gener de 2021 s’haurà d’estar al corrent del pagament de la 2a quota de la temporada, en cas contrari no es podrà entrenar ni jugar fins a la seva regularització.


Els germans tendran un descompte de 20€ cada un, a descomptar a la darrera mensualitat.



Nº COMPTE CLUB: ES25- 2038- 3417- 6960- 0008- 9302

  • Negro Twitter Icono
  • Negro Facebook Icono
  • Negro del icono de Instagram