top of page

PROJECTE DE CLUB

El CB Sa Cabaneta és un club de bàsquet que té com a objectiu principal fomentar l'afició per l'esport en general i pel bàsquet en particular, de manera que els seus integrants es formin i creixin com esportistes i com a persones, i que la pràctica del bàsquet contribueixi tant al seu desenvolupament físic com personal, social, esportiu i competitiu.

 

La nostra finalitat és arribar a ser un club de referència, incrementant el nivell de competitivitat dels nostres equips, i aconseguir tenir una senya d'identitat, establint objectius esportius de club i per categories que s’aniran avaluant al llarg de cada temporada per la direcció esportiva, juntament amb un assessor esportiu extern, que també s’encarregarà de donar una formació continuada als nostre entrenadors

 

Per això l'Escola de bàsquet i els equips Base, seran la nostra prioritat, ells seran el futur del club. La conseqüència d'un bon treball a l'esport base i categories inferiors, ens durà a tenir equips que a la llarga seran més competitius.

 

Volem assolir que cada jugador/a sigui capaç de treure el seu màxim nivell al que cadascun d'ells pugui aspirar. No prioritzarem la competitivitat dels equips abans dels aspectes formatius. Adaptarem l'estratègia formativa a la realitat i necessitats de cada equip.

 

A més de la part esportiva, es donarà molta importància als valors, tant humans com esportius: el companyerisme, l'esforç, la superació, l'esperit de lluita, la constància, la feina en equip, el respecte als companys, rivals, entrenadors i àrbitres, la solidaritat, la competitivitat, el compromís, l'ambició, l'esportivitat..., que facin dels seus membres gent respectuosa i respectada allà on vagin, generant a la vegada una bona imatge del club i del municipi al qual representen.

 

Finalment, cal dir que volem inculcar en els nostres jugadors i jugadores un sentiment global de club i d'orgull de pertànyer al mateix, per això la nostra intenció és implicar a tots els integrants del club en la participació de totes les activitats esportives i socials. 

Sa Cabaneta a 26 de juliol de 2022

bottom of page