top of page

Inscripcions i quotes temporada 2022/23

Les inscripcions per a la temporada 2022/23 es poden fer a partir del 8 d’agost de 2022.

 

Es imprescindible haver realitzat la inscripció i el pagament per poder començar els entrenaments. 

 

Tenen prioritat d’inscripció aquells jugadors/es que varen fer la preinscripció abans del 30 de juliol amb el corresponent pagament de la preinscripció. Un jugador/a que tingui un deute pendent de la temporada anterior l’haurà de liquidar abans de fer la inscripció de la nova temporada.

 

Per inscriure a un jugador/a és necessari omplir el següent formulari i adjuntar al mateix la següent documentació:

 

  • DNI del jugador/a per ambdues cares

  • DNI del pare per ambdues cares en cas de que el jugador sigui menor d’edat

  • DNI de la mare per ambdues cares en cas de que el jugador sigui menor d’edat

  • DNI del tutor legal per ambdues cares en cas de que el jugador sigui menor d’edat


 


 

 

 

 

QUOTES TEMPORADA 2022/23

 

Tal i com es va informar a l’assemblea del passat 26 de juliol de 2022, el Club ha actualitzat les quotes per a la temporada 2022/23. El pagament es realitzarà per transferència bancària.


 

ESCOLETA E INICIACIÓ:  280 € 

 

PREMINI, MINI, INFANTIL I CADET: 350 €

 

JÚNIOR: 400 €

 

SÈNIOR: 450 €


 

***Recordau a descomptar els 50 € en cas d’haver pagat la preinscripció***


Hi ha un descompte per tenir germans jugant al Club. En aquest cas es poden descomptar 20 € de la quota per cadascun. El Club comprovarà aquesta situació segons les dades registrades. En cas de irregularitat, el descompte quedarà anul·lat.

 


 

DADES PER LA TRANSFERÈNCIA:

 

Beneficiari: CB Sa Cabaneta

Concepte: Nom i cognoms del jugador/a + categoria

IBAN: Colonya Caixa Pollença ES94 2056 0006 3420 8213 7627


 

FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT

Com a temporades anteriors, el Club ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament en dos parts. Aquesta modalitat de fraccionament té com a objectiu facilitar a les famílies el pagament. No obstant, el Club confia en la bona disposició i compromís de les famílies per a pagar dintre dels terminis acordats les quantitats corresponents. Un impagament d’algun termini afecta de manera directa a la resta de jugadors/es. L’import de les quotes serveix per assumir totes les despeses derivades de l’activitat esportiva (taxes federatives, assegurances, entrenadors, activitats, entre altres)

 

En cas d’impagament, el deute quedarà registrat al Club i aquest podrà informar del mateix a la Federació Balear de Bàsquet.

 

En cas que necessiteu fer el pagament fraccionat, el podeu fer en els següents terminis:


 

Quotes de 280 € (Escoleta, Iniciació)

 

Primer pagament al mes de Setembre: 175 €

Darrer pagament al mes de Desembre: 105 €


 

Quotes de 350 € (Premini, Mini, Infantil i Cadet)

 

Primer pagament al mes de Agost: 225 €

Darrer pagament al mes de Desembre: 125 €


 

Quotes de 400 € (Júnior)

 

Primer pagament al mes de Agost: 275 €

Darrer pagament al mes de Desembre: 125 €


 

Quotes de 450 € (Sènior)

 

Primer pagament al mes de Agost: 275 €

Darrer pagament al mes de Desembre: 175 €


 

***Recordau a descomptar els 50 € de la darrera quota en cas d’haver pagat la preinscripció***

 

Hi ha un descompte per tenir germans jugant al Club. En aquest cas es poden descomptar 20 € de la darrera quota per cadascun. El Club comprovarà aquesta situació segons les dades registrades. En cas de irregularitat, el descompte quedarà anul·lat.

bottom of page